Pneumo.se

Filmer om lunginflammation

Nedanstående två filmer från föreläsningar om lunginflammation och pneumokocker spelades in under Seniormässan i Göteborg den 5 och 6 april 2022. 

Medverkande
Jonas Ahl, MD, överläkare i infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus 
Maria Wanén, sjuksköterska 
Moderator är Lotta Engberg

Filmer om Lunginflammation och Pneumokocker från Seniormässan 2022 - MSD Sverige

Känner du till pneumokocksjukdom som bland annat kan ge allvarlig lunginflammation? Som 65 år och äldre är det viktigt att skydda sig. Denna föreläsning kommer från Seniormässan i Göteborg och spelades in den 5 april 2022. Filmen är i formatet av en dialog där Jonas Ahl, MD, överläkare i infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus svarar på frågor och håller i en kort presentation. Med på digital länk finns även sjuksköterska Maria Wanén. Moderator är Lotta Engberg.

SE-PNX-00082 04-22

Denna andra film är en inspelning från Seniormässan i Göteborg den 6 april 2022. Maria Wanén, sjuksköterska, pratar på scen och fokuserar på frågor från tittarna. Medverkar i en kort introduktion gör även Jonas Ahl, MD, överläkare i infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus. Moderator är Lotta Engberg.

SE-PNX-00083 04-22

I denna film intervjuas Jonas Ahl, MD, överläkare i infektionssjukdomar, vid Skånes Universitetssjukhus av konferencier Lotta Engberg.

Fokus ligger på frågor som rör pneumokocksjukdom och vaccin mot pneumokocker och lunginflammation.

Kontakta din läkare och fråga om vaccination är rätt för dig.