Pneumo.se

Komplikationer orsakade av pneumokocker

Pneumokockinfektion kan i vissa fall leda till allvarliga komplikationer och sjukdomar, särskilt om du tillhör en riskgrupp. De vanligaste sjukdomarna som orsakas av pneumokocker är lunginflammation, öroninflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Pneumokocker - Komplikationer - MSD Sverige
Komplikationer vid lunginflammation av pneumokocker

Lunginflammation

Vid en lunginflammation orsakad av pneumokocker är delar av lungorna infekterade av bakterien. Vissa människor är mer utsatta än andra, men alla kan få lunginflammation orsakad av pneumokocker. Vanliga symtom är hosta, feber och att du får svårt att andas.

Komplikationer vid öroninflammation av pneumokocker

Öroninflammation

Öroninflammation orsakad av pneumokocker kan kräva sjukhusvård men de flesta som drabbas blir friska och med antibiotikabehandling läker öroninflammationen på ungefär en månad. Trötthet och symtom som hosta kan dock kvarstå längre.

Komplikationer vid blodförgiftning av pneumokocker

Blodförgiftning

När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i luftvägarna är det i regel pneumokocker som är orsaken. Blodförgiftning (sepsis) är ovanligt hos barn, men en pneumokockinfektion hos äldre och andra personer i riskgrupp kan i sällsynta fall sprida sig till blodet.

Komplikationer vid hjärnhinneinflammation av pneumokocker

Hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation är en allvarlig men sällsynt sjukdom. Hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker kräver snabb sjukhusvård. Sjukdomen kallas också meningit.