Pneumo.se

Komplikationer orsakade av pneumokocker

Pneumokockinfektion kan i vissa fall leda till allvarliga komplikationer och sjukdomar, särskilt om du tillhör en riskgrupp. 

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation och öroninflammation. Pneumokocker är också en av de vanligaste orsakerna till bakteriell hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Pneumokocker - Komplikationer - MSD Sverige
Komplikationer vid öroninflammation av pneumokocker

Öroninflammation

Öroninflammation är vanligast hos barn, men även vuxna kan få det. Ofta kommer öroninflammation i samband med en förkylning. Ofta går det över av sig själv efter några dagar, men i vissa fall behövs behandling.

Komplikationer vid lunginflammation av pneumokocker

Lunginflammation

Vid en lunginflammation orsakad av pneumokocker är delar av lungorna infekterade av bakterien. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Det är oftast barn under två år och äldre personer som får lunginflammation. För dig som är över 65 år eller har en sjukdom som påverkar immunförsvaret kan sjukdomen bli särskilt allvarlig.

Blodförgiftning (sepsis)

Sepsis innebär att infektionen påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärta, lungor, hjärna och njurar inte fungerar som de ska.

Komplikationer vid hjärnhinneinflammation av pneumokocker

Hjärnhinneinflammation (meningit)

Hjärnhinneinflammation, även kallad meningit, är en allvarlig men ovanlig sjukdom. Infektionen orsakar inflammation i vätska och membran som omger hjärna och ryggmärg.

Lunginflammation med bakteriemi, sepsis och hjärnhinneinflammation betyder att infektionen är invasiv. Det innebär att pneumokocker har spridits till ställen i kroppen som normalt är fria från bakterier. När detta händer är sjukdomen vanligtvis allvarlig och kräver sjukhusvård.