Pneumo.se

Personer med kroniska sjukdomar är sårbara för pneumokocker

Vaccination mot pneumokocker hos personer med kroniska sjukdomar minskar risken för allvarlig sjukdom

Det är viktigt för alla att ha hand om sin hälsa och leva hälsosamt. Det är ännu viktigare för dem som har en kronisk sjukdom. 

Pneumokocker kan drabba alla, men de största riskgrupperna för svåra sjukdomar orsakade av pneumokocker är äldre och personer med kroniska hälsotillstånd. 

Personer som har till exempel en hjärtsjukdom, astma, KOL eller diabetes rekommenderas vaccination mot pneumokocker.

Vad kan du göra?

Det första steget mot att skydda dig själv eller dina nära som har kroniska sjukdomar är att kontakta 1177, vårdcentral eller husläkare och fråga om vaccination mot pneumokocker. Efter en individuell bedömning får du en rekommendation om vad som gäller just för dig.

Pneumokocker - Kroniska sjukdomar - Vad kan jag göra?

Vilka sjukdomar klassas som en riskgrupp för pneumokocker?

Kroniska sjukdomar kan påverka ditt immunförsvar och höja risken för allvarliga pneumokockinfektioner. Människor med exempelvis kroniska hjärt-, lung-, lever-, neurologisjukdomar eller diabetes tillhör dessa riskgrupper. För att se hela listan klicka här.

Vilka komplikationer kan orsakas av pneumokocker?

Pneumokockinfektion hos riskgrupper kan leda till svår sjukdom, som t.ex. lunginflammation och blodförgiftning.
I värsta fall kan det leda till döden. Läs mer om de vanligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker här. Det går att minska risken genom vaccination.

Pneumokocker - Kroniska sjukdomar och komplikationer

Prata med din läkare om vaccination mot pneumokocker – vaccinationen kan förebygga svåra sjukdomar och i vissa fall rädda liv.

SE-NON-00940 11/22