Pneumo.se

Om jag är i riskgrupp, måste jag betala för att vaccinera mig mot pneumokocker?

I Sverige är det för närvarande regionerna som avgör om det ska kosta att vaccinera sig mot pneumokocker eller ej.

I många regioner är det helt kostnadsfritt för riskgrupper att vaccinera sig. Det inkluderar alla som fyllt 65 år.

Pris pneumokockvaccin - Karta - MSD Sverige

Via vår karta kan du ta reda på vad som gäller i din region.

Vänligen observera att denna information gäller om du vaccinerar dig på din vårdcentral. Det kan skilja sig om du väljer att besöka en privat vaccinationsmottagning. 

Förklaring till kartan

❑ Grön betyder kostnadsfritt för riskgrupper. 

❑ Gul betyder kostnadsfritt för riskgrupper i vissa fall (se förklaring under respektive region). 

❑ Röd betyder avgift för riskgrupper. 

➜ Klicka på din region för mer information.

SE-NON-01070 feb 2023