Pneumo.se

Pneumokocksjukdom - är du i riskgrupp?

Vissa människor är mer sårbara för pneumokockinfektion än andra, därför är det viktigt att känna till om du tillhör en riskgrupp.

Tillhör du riskgruppen för pneumokocker?
Riskgrupp för pneumokockinfektion - 65 år och äldre

Du är 65 år eller äldre

Hög ålder är den största riskfaktorn för pneumokocksjukdom. Är du 65 år eller äldre rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du vaccinerar dig.

Riskgrupp för pneumokockinfektion - kroniska sjukdomar

Kroniska sjukdomar

Du har en kronisk hjärt-, lung-, leversjukdom, neurologisk sjukdom eller njursvikt. Tala alltid med din läkare om vaccination är rätt för dig.

Riskgrupp för pneumokockinfektion - diabetes

Diabetes

Diabetes mellitus är en riskfaktor när det gäller pneumokocksjukdom. Prata med din läkare eller diabetessjuksköterska och be om mer information.

Riskgrupp för pneumokockinfektion - ovanliga tillstånd

Ovanliga tillstånd

Du löper extra hög risk om du har något av följande ovanliga tillstånd: kraftigt nedsatt immunförsvar, aspleni eller hypospleni, cystisk fibros, avsaknad av mjälte, cochleaimplantat eller organtransplantation.

Riskgrupp för pneumokockinfektion - narkotika, rökning och alkohol

Narkotika, rökning och alkohol

Personer med alkohol- och narkotikaberoende har också ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Detsamma gäller rökare. Vaccination ska erbjudas dessa riskgrupper efter individuell bedömning.

Prata med din läkare för att få veta vad som gäller för dig!