Pneumo.se

Är dina föräldrar vaccinerade mot pneumokocker?

Vaccination mot pneumokocker hos äldre minskar risken för allvarlig sjukdom

Vaccination mot pneumokocker för föräldrar

Dina föräldrar gjorde sitt bästa för att ta hand om dig. Nu är det din tur att hand om dem. 

Berätta för dina föräldrar att de kan skydda sig mot pneumokockinfektioner genom vaccination. 

Dela gärna vår informationssida om vaccination mot pneumokocker med dina föräldrar: 

Vad kan du göra?

Det första steget mot att hjälpa dina föräldrar är att berätta för dem att alla som är 65 år eller äldre rekommenderas vaccination mot pneumokocker av Folkhälsomyndigheten. Be dina föräldrar att kontakta 1177, sin vårdcentral eller sin husläkare och fråga om vaccination mot pneumokocker.
Kärlek till ens föräldrar kan ta många former. Till exempel att tjata på dem om deras hälsa och säkerställa att de får det skydd som de behöver.  Om dina föräldrar är 65 år eller äldre tillhör de riskgruppen för pneumokockinfektion och rekommenderas vaccination mot pneumokocker enligt Folkhälsomyndigheten. 

Varför kan pneumokocker vara farligt för äldre?

Det finns olika riskgrupper som är sårbara för pneumokockinfektioner. En riskfaktor för pneumokockinfektion är hög ålder, och i den riskgruppen ingår alla som är 65 år och äldre. Eftersom immunförsvaret blir svagare med åldern är äldre människor sårbara för pneumokockinfektioner. Men det går att minska risken genom vaccination.
Varför kan pneumokocker vara farligt för äldre?

Komplikationer orsakade av pneumokocker

Komplikationer orsakade av pneumokocker​
Pneumokockinfektion hos äldre kan leda till svår sjukdom, som t.ex. lunginflammation och blodförgiftning. I värsta fall kan det leda till döden. Läs mer om de vanligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker.

Prata med dina föräldrar om vaccination mot pneumokocker idag – vaccinationen kan förebygga svåra sjukdomar och kan i vissa fall rädda liv.

SE-PNX-00094 06/22