Pneumo.se

Vaccinationstäckningsgrad

Inom vacciner pratas det om begreppet täckningsgrad. Vaccinationstäckningsgrad, vaccine coverage rate (VCR) på engelska, är ett begrepp för hur många procent som vaccinerat sig.

När det gäller vaccination mot pneumokocker (allvarlig lunginflammation) ser det olika ut i olika delar av Sverige. Vissa regioner har en högre täckningsgrad än andra.

Pneumokocker - Vaccinationstäckningsgrad - Karta - MSD Sverige

Via vår vaccinationstäckningskarta kan du se skillnaderna i Sverige och jämföra hur det ser ut mellan de olika regionerna.

Förklaring till kartan

Kartan visar vaccinationstäckningsgraden för pneumokocker hos personer 65 år och äldre.

❑ Grönfärgade regioner har en täckningsgrad av 50 procent eller högre. 

❑ Gulfärgade regioner har en täckningsgrad mellan 35 och 49 procent. 

❑ Rödfärgade regioner har en täckningsgrad mellan 0 och 34 procent. 

➜ Klicka på din region för mer information.

* Estimeringen av VCR baseras på leveransdata. Regioner kan dela fysisk lagerplats hos sjukhusapoteken, vilket kan innebära att granulariteten kan variera.
Vaccinationstäckningsgraden för pneumokocker sett över hela landet är 37 procent.

Vill du veta vad det kostar att vaccinera dig mot pneumokocksjukdom?
Här hittar du en karta över kostnad för pneumokockvaccination i din region.

Kartan på denna sida uppdateras två gånger om året med färska siffror för vaccinationstäckningsgraden för pneumokocker. Tillfällen för uppdatering är januari och augusti.

Beräkningen är baserad på:

  • Totalt antal sålda doser pneumokockpolysackaridvaccin 2018-2022. 
  • Population 65 år och äldre per region enligt Statistiska Centralbyrån (SCB)
  • 1 dos per person
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 65 år och äldre. Med denna kunskap kan vi uppskatta vaccinationstäckningsgraden för personer 65 år och äldre baserat på försäljning av vaccin
  • Ett vanligt sätt att uppskatta VCR i regionerna är på 5-års bas

SE-NON-01063 02-2023