Pneumo.se

Så vaccinerar du dig mot pneumokocker

Här har vi samlat information som är bra att känna till innan du vaccinerar dig mot pneumokocker. Tveka inte att kontakta din läkare eller vaccinationscentral om du har några frågor eller funderingar angående pneumokockvaccination.

Vaccinera dig mot pneumokocker
Vaccination mot pneumokocker kan ske både via en vårdcentral eller genom privat vaccination på en vaccinationsmottagning. Kontakta din läkare eller 1177 för att få rådgivning om pneumokockvaccination.

En sjuksköterska eller läkare ger dig vaccinet med en spruta i en muskel på överarmens utsida. Din kropp producerar därefter bland annat antikroppar som är en del av immunförsvarets sätt att bekämpa infektioner.

Du kan vaccinera dig mot Covid-19, alternativt mot säsongsinfluensan, samtidigt som du vaccinerar dig mot pneumokocker.

I Sverige är det regionerna som avgör om vaccinationen är kostnadsfri eller ej. I många regioner är det helt kostnadsfritt för riskgrupper att vaccinera sig. Det inkluderar alla som fyllt 65 år. 

Du som har fått en allvarlig reaktion vid en tidigare vaccinering ska inte vaccinera dig utan att först ha kontaktat en läkare.

Du som har en svår allergi mot en vaccinkomponent ska inte heller vaccineras.

Vid akut sjukdom med hög feber bör vaccination skjutas upp.