Pneumo.se

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är en typ av bakterier. Bakterierna finns i luftvägarna, framför allt i näsan och svalget. Bakterierna är mycket vanliga hos barn i förskoleåldern och ganska vanliga hos skolbarn. Oftast blir barnen inte sjuka av bakterien. 

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker kan orsaka flera olika sjukdomar hos både barn och vuxna. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation. Risken att bli sjuk som vuxen ökar med stigande ålder, men det finns även andra riskfaktorer. Folkhälsomyndighetenhar tydliga rekommendationer om vilka som bör vaccinera sig.

Hur sprids pneumokocker?

Pneumokocker sprids genom hosta

Hosta

Pneumokocker sprids genom nysningar och snytning

Nysningar och vid snytning

Pneumokocker sprids genom närkontakt

Nära kontakt

Hur kan jag skydda mig?

  • Undvik nära kontakt med sjuka personer
  • Tvätta händerna och tillämpa god hygien vid hosta, nysningar och när du snyter dig
  • Vaccinera dig

Viktigt att veta

Vaccin mot pneumokocker ingår i vaccinationsprogrammet för barn sedan 2009. Men i och med att det lades till i programmet först 2009 finns det många i Sverige som fortfarande går runt utan det skydd som vacciner ger.

Besök 1177 eller kolla på vår interaktiva karta för att läsa mer om vaccination i din region